För vi kan ha fel

-

  Den 9:e oktober publicerade Frihetssmedjan artikeln ”Humanisternas ungdomsförbund i upplösningstillstånd”, skriven av Per Pettersson. Unga Humanister, som inte är Humanisternas ungdomsförbund utan är en fristående organisation, vill förtydliga några punkter som lyftes i artikeln.

  I artikeln står: ”För att kunna få bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor [MUCF, vår anm.] krävs minst 1 000 medlemmar under 25 år. Det uppnår inte förbundet idag.”. Enligt MUCF krävs dock 1000 medlemmar, varav minst 60% i åldersspannet 6-25 år (http://www.mucf.se/fragor-om-medlemskap-medlemsforeningar-och-ovriga-fragor). Unga Humanister har i dagsläget totalt cirka 700 medlemmar, varav cirka 400 är i spannet 6-25 år.

  Pettersson skriver att medlemsantalet sviktar och att organisationen är på väg att tyna bort. Dagens medlemsantal är dock något högre än medlemsantalet i slutet av 2013. Det finns även internt framlagda planer på hur medlemsbasen kan utvecklas vidare, både med och utan de 200 000 kronor som nämns i artikeln.

  Pettersson skriver vidare om Unga Humanisters nuvarande och framtida organisationsstruktur. En utredning kring detta föreslogs av 2013 års förbundsstyrelse och beslutades att genomföras på årsmötet 2014. Syftet med utredningen är att se om det finns ett bättre och mer effektivt sätt för Unga Humanister att organisera sig på än ett förbund med lokalföreningar. Resultatet, med förslag på åtgärder och en eventuell omorganisering, kommer att presenteras inför årsmötet 2015 som ska besluta om fortsatt riktning för detta arbete.

  Diskussionen kring Unga Humanister struktur inleddes 2013 och har diskuterats med medlemmar på lokalnivå, samt varit uppe på såväl vårt årsmöte 2014 som i våra nyhetsbrev. Vi vill betona att vi inte har för avsikt att dölja mer än vad som är absolut nödvändigt från våra medlemmar eller från allmänheten. Att vi, likt många andra organisationer, har dokument som enbart är tillgängliga för styrelsen, är dock något som krävs för att kunna arbeta effektivt som organisation.

  Vi ser det som beklagligt att Pettersson har haft medlen, och valt, att ta del av och sprida Unga Humanisters interna dokument. Åtgärder har nu tagits för att minimera risken för att detta ska ske i framtiden och vi hoppas att denna inskränkning i sekretessen, gällande de dokument som skapats för Unga Humanisters nytta, var en engångsföreteelse från Frihetssmedjans sida.

  Den som har frågor kring någonting som inte tas upp i detta inlägg får mer än gärna kontakta vår ordförande Simon Klein på simon.klein@unghum.se.

  Signerat,

  Unga Humanisters Förbundsstyrelse

  Simon Klein, ordförande

  Hannes Tunving, vice ordförande

  Elin Sörensson, sekreterare

  Tim Lundqvist, kassör

  -

  Unga Humanister Jönköping har legat vilande under valåret på grund av politiskt engagemang hos de aktiva medlemmarna, men är tänkt att starta upp igen nu till hösten. De har tidigare anordnat filosofikor, men siktar också på att bredda sin verksamhet efter medlemmarnas önskemål.

  Det enda som behövs är fler ungdomar som vill engagera sig och träffa andra unga humanister och jobba för att sprida humanismens värderingar om medmänsklighet, vetenskaplighet och sekularism!

  Inför återuppstarten ska det hållas ett fikamöte dit de som vill veta mer om Unga Humanister eller är intresserade av att engagera sig kan komma för att lära känna varandra och diskutera föreningen. Inget medlemskap i Unga Humanister krävs för att närvara på detta möte. För att möjliggöra att så många som vill ska komma får de som är intresserade ta kontakt med Unga Humanisters kansli på kansli@unghum.se, så samordnas ett datum då de som är intresserade kan närvara.

  Så, om du bor i eller kring Jönköping, är ung och intresserad av humanism så har du egentligen inget att fundera på. Nu har du din chans att träffa andra unga humanister och sprida din sekulära röst i Sveriges bibelbälte!

  -

   ​Vi måste tyvärr meddela att Anders Ekman gick bort under kvällen fredag den 11:e juli efter en lång kamp mot cancer. Som Unga Humanisters första kanslichef bidrog han väsentligt till att bygga upp hela vår organisation. Även efter detta uppdrag fortsatte han vara aktiv inom förbundet, bland annat som revisor, ledamot i förbundsstyrelsen och senast som sammankallande i de charge-utskottet.

   ​Anders var uppskattad och omtyckt inom hela svenska humaniströrelsen. Han var klok, nyfiken och engagerad och argumenterade alltid för sin ståndpunkt med lugn och saklighet. Att han lämnar världen i så ung ålder är tragiskt och sorgligt. Våra tankar går ut till hans partner, familj och vänner.

   -

    I morgon går Regnbågsparaden, den storslagna manifestationen i Göteborg för HBTQ-människors rättigheter under den sista dagen av festivalen West Pride, av stapeln. Som tidigare år deltar Unga Humanister Göteborg för att visa sitt stöd för mångfald, tolerans och allas lika rättigheter.

    Årets parad avgår från Götaplatsen och avslutas på Trädgårdsföreningen, där paraden avrundas med tal och allsång. Unga Humanister Göteborg samarbetar som tidigare med Vetenskap och Folkbildning samt Humanisterna Väst, vilket gör ekipaget till ett av de med kanske allra störst åldersspann. För att delta behövs ingen föranmälan, vi samlas 12:30 i Fälla C (mellan Poseidon och Konserthuset) och gruppnumret är 24. Om du vill bli påhejad längs Avenyn av fantastiska åskådare utan att ha sprungit 15 kilometer av Göteborgsvarvet innan så är detta din möjlighet!

    Kom och visa att vi "själlösa och kärlekslösa ateister" minsann bryr oss om allas rätt att älska vem (och hur) man vill och få uttrycka sin identitet på sina egna villkor, detta är en kamp värd att föra!

    Mer information om Regnbågsparaden kan du hitta här, medan mer info om Unga Humanister Göteborgs deltagande samt kontaktuppgifter finns på detta Facebookevenemang.

    -

     För att parafrasera så gott som varje ledarskribent idag så blåser det främlingsfientliga vindar i Europa, vilket märktes på resultatet i gårdagens Europaparlamentsval. Än mer oroande är det att de partier som går under en främlingsfientlig (eller ”EU-kritisk”, som det har hetat den senaste månaden) flagg ofta bär med sig retorik och politik som dessutom är fientlig mot kvinnor, människor med annan religiös tillhörighet än de själva samt människor som innefattas av HBTQ-begreppet. Dessa partier bygger ofta på ett värnande om det egna, myter fyllda av rädsla samt enkla ”lösningar” istället för en medmänsklig utgångspunkt och verklighetsbaserade omvärldsanalyser och förslag.

     För visst ska bry oss om alla människor, inte bara oss själva eller möjligen även de som liknar oss själva? Jag kan i alla fall säga att om jag var på flykt från ett krigshärjat land, då skulle jag strunta fullständigt i om jag ökade arbetslösheten i landet jag kom till. Jag skulle vilja ha, och borde ha rätten till, ett säkert ställe att kalla ”hem”. Runtom i världen finns det människor som blir förföljda, diskriminerade, torterade och dödade på grund av till exempel sin etnicitet eller religiösa övertygelse (eller avsaknad av densamma). Det krävs inte en stor gnutta empati för att inse att en människa inte borde behöva stå ut med detta bara för att hens mamma är judinna eller att hen inte tror på samma version av gud som de styrande i landet. Det krävs inte heller så mycket fantasi för att inse det fasansfulla i att behöva dölja sin sexualitet eller könsidentitet för att den inte passar in i den norm som gäller i ens samhälle, med fara för social utfrysning eller till och med ens liv om man misslyckas med att dölja den.

     Unga Humanisters slogan må vara ”för vi kan ha fel”, men på denna punkt får jag nog göra avsteg från den devisen. Jag är fullständigt övertygad om att det enda rätta i den här världen är att behandla människor som jämlikar, oavsett hudfärg, kön (såväl biologiskt som upplevt), sexuell läggning, etnicitet, religiös tillhörighet eller andra attribut som har använts som diskrimineringsgrund genom historien.

     En av de grundläggande värderingar som enar oss humanister är just uppfattningen att alla människor ska ges lika möjligheter, rättigheter och värde. Detta låter kanske självklart, men utvecklingen i Europa tvingar oss nu att peka på den rosa (bruna?) elefanten i rummet och börja bemöta den med de bästa verktyg vi humanister har, goda argument och ett brinnande engagemang för människors välmående, oavsett hur många attribut de råkar dela med oss själva. Ytterligare en parafrasering, om än en felaktig sådan, det är dags att stoppa den organiserade diskrimineringen!

     Den utveckling som nu har tagit fart i Europa strider direkt emot vad vi humanister står för, och det är nu vårt ansvar att slå vakt om de principer som vi håller för viktiga. Arbetet för en medmänsklig värld har pågått i hundratals år, men nu har ett blad vänts och vi går in i ett viktigt kapitel i Europas och mänsklighetens historia. Låt oss ta lärdom av mänsklighetens tidigare misstag och försöka vända den här utvecklingen innan den börjar göra skada på stor skala.

     Jag tänker inte vara tyst när människors rättigheter är i farozonen och jag hoppas innerligt att så många som möjligt delar denna inställning. Om du vill göra något för att engagera dig för alla människors lika rättigheter och värde så har jag sammanställt några förslag här nedan, men du ska självklart inte känna dig begränsad av dessa.

     • Våga ifrågasätta när någon skriver, säger eller gör någonting som du inte håller med om.

     • Gör medmänskliga handlingar i din vardag. Det kan vara allt ifrån att hålla upp dörren åt någon du inte känner till att arbeta frivilligt eller donera pengar till välgörande ändamål. Visa att det finns människor som bryr sig om andra, då kommer fler att haka på!

     • Skriv en upprörd, ilsken eller uppmuntrande Facebookstatus.

     • Arrangera diskussionskvällar, föreläsningar eller andra evenemang i din stad för att träffa andra som är intresserade av detta och relaterade ämnen.

     • Slutligen, dela det här inlägget och, om du inte redan är det, bli medlem i Unga Humanister och stötta oss i vår kamp för en medmänskligare och förnuftigare värld. Om du blir medlem kan du också få hjälp från oss med tips och idéer på aktiviteter.

     Simon Klein, ordförande i Unga Humanister.

     [Uppdatering: För den som vill ha konkreta exempel på vad detta inlägg riktar sig mot rekommenderas Nyheter24:s "16 vidriga åsikter som Europa röstade på och du borde känna till"]

     Bli medlem

     Genom ditt medlemskap så hjälper du oss att sprida de humanistiska idéerna om förnuft, vetenskap och medmänsklighet. För dig under 26 år är medlemskapet gratis! Medlemmar över 26år betalar 100kr/år.

     Medlemskap är öppet för dig som är mellan 12 och 30 år (du som är över 30 år kan fortfarande bli medlem ifall du studerar vid universitet eller högskola).

     Sociala medier

     Håll dig uppdaterad om vad som är på gång i Unga Humanister genom att följa och interagera med oss på Facebook och Twitter.

     Facebooksidan

     Facebookgruppen

     Twitterkontot @Unghum

     Lokalföreningar