För vi kan ha fel

-

Tisdag den 6:e maj besöker vår ordförande, Simon Klein, Humanisterna Umeå för att föreläsa under rubriken "Hur tänker vi egentligen?", följt av en diskussion och möjlighet att ställa frågor. Föreläsningen kommer att sätta det mänskliga tänkandet under luppen med frågor som: vilka strategier använder vi när vi tänker? Hur fattar vi beslut? Tänker och beter vi oss alltid så rationellt och bra som vi tror att vi gör?

Föreläsningen kommer också att ta upp frågan om varför det är viktigt att inta ett kritiskt förhållningssätt mot såväl externa påståenden som ens egen världsuppfattning. Det förra är något som ofta tas upp inom diskussioner kring vetenskap och humanism, men det senare är något som Simon menar får alltför lite uppmärksamhet. "Att tänka kritiskt är något som de flesta har hört att man bör göra. Många tror kanske att detta innebär att man inte ska tro på någonting, eller att man inte borde tro och tänka såsom alla andra gör. För mig handlar det kritiska tänkandet om att nyfiket och prestigelöst undersöka och bedöma påståenden om världen. Detta ger en möjlighet att agera så effektivt som möjligt när man vill åstadkomma en förändring. Man bör följa ledord som evidens och logik istället för auktoriteter, traditioner eller felbara intuitioner.", säger Simon.

Simon är för tillfället i fart med att avsluta en kandidatexamen i kognitionsvetenskap och höll under hösten 2013 tre föreläsningar om kritiskt tänkande, alla med väldigt god respons från besökarna och med intressanta diskussioner. Ta chansen att komma och diskutera och tänka kring tänkandet!

Föreläsningen anordnas av Humanisterna Umeå med start 18:30, tisdag 6/5 på Bokcafé Pilgatan, Pilgatan 14, i Umeå. Facebookeventet når du genom att klicka här.

För frågor kring föreläsningen nås Simon på simon.klein[at]unghum.se (ersätt "[at]" med "@").

-

Lördag den 1:a mars hade Unga Humanister sitt årsmöte. På årsmötet behandlades det gångna verksamhetsåret, förbundets ekonomi, val av nya förtroendevalda och propositioner gällande bl.a. förbundets framtid.

Den nya förbundsstyrelsen består av Simon Klein (ordförande), Elin Sörensson, Tim Lundqvist och Hannes Tunving.

”Jag tror att 2014 har alla förutsättningar att bli året då Unga Humanisters värderingar kring vetenskap, medmänsklighet, förnuft och livet når fler ungdomar än någonsin tidigare”, säger Simon Klein, nyvald ordförande för Unga Humanister. ”I mina ögon är förbundets största mål under det kommande året att skapa fler sekulära mötesplatser för ungdomar där de ges möjlighet till diskussion, reflektion och gemenskap.”

Under det föregående verksamhetsåret har Unga Humanister bland annat antagit en ny slogan (”För vi kan ha fel”), anordnat två läger för medlemmarna, informerat om humanism via skolbesök och hållit tre föreläsningar om kritiskt tänkande som har varit öppna för allmänheten. Utöver detta har lokalföreningarna i Stockholm, Göteborg, Jönköping, Umeå och Skåne drivit lokal verksamhet i form av bland annat gemenskapsaktiviteter, bokcirklar och ”filosofikor”.

Enligt verksamhetsplanen som antogs på årsmötet ska förbundet bland annat sträva efter att utveckla projektet Agora, ett projekt som strävar efter att öka dialogen mellan unga från livsåskådningar, genom att anordna ett livssynsläger, stimulera gräsrotsaktivitet och projektinitiativ inom förbundet samt ge stöd till lokalföreningarna i deras verksamhet och struktur.

”Som ungdomar i ett av världens mest sekulära länder är det nu dags att vi tillsammans tar upp stafettpinnen och vågar diskutera livets stora och svåra frågor om t.ex. döden, etik, mänskliga rättigheter och meningen med livet på ett förnuftigt och sakligt sätt. Jag tror och hoppas att Unga Humanister kommer spela en viktig roll i denna förändring.”, avslutar Simon Klein.

Unga Humanister bygger mötesplatser för ungdomar med en humanistisk, sekulär livsåskådning där de kan reflektera kring livets stora frågor, lära av varandra och få stöd och verktyg för att utvecklas som människor. Ledstjärnorna i humanismen är kritiskt tänkande och omtanke. Vi använder dessa för att förbättra oss själva och samhället. Vi vill skapa ett samhällsklimat där vi ärligt, öppet och sakligt utmanar våra egna och andras idéer.

Mer info och kontakt: www.unghum.se, simon.klein@unghum.se, 070-7286789.

Simon Klein, ordförande Unga Humanister. Bild: Amanda Arnö (fri för publicering)

-

Unga Humanisters årsmöte äger rum den 1 mars i Stockholm. Mötet kommer att bereda val av styrelse och ordförande, ekonomisk redovisning, verksamhetsplan m.m

För att delta på mötet, kontakta din lokalförening då det är de som utser sina ombud. Är du osäker på vilken lokalförening du tillhör, kontakta kansliet.

Som medlem kan du kandidera till alla förtroendeuppdrag som följs på förbundsårsmötet.

-Styrelsen, leder och utvecklar förbundet mellan årsmötena, stödjer lokalföreningarna, verkställer årsmötets beslut och ansvarar för ekonomi och administration. Styrelsen består av 5-8 ordinarie ledamöter samt en ordförande.

-Revisor, granskar förbundets ekonomi.

-De charge-utskott, granskar att styrelsen arbetar mot uppställda mål och håller dig till stadgar och policydokument. Utskottet består av tre ledamöter, varav en ordförande.

-Valberedning, bereder valen inför nästa årsmöte. Valberedningen består av tre ledamöter.

Är du intresserad av att kandidera? Eller tycker du att någon annan skall göra det? Hör av dig till valberedningen på jenny.hedin[at]hotmail.com

Är det någonting du vill förändra i förbundet? Skicka in en motion till kansli[at]unghum.se senast 1 februari.

-

  Är du intresserad av att vara en del i Unga Humanister Stockholms Julsatsning? Under En Humanare Vecka kommer projektledare Hannes Tunving, tillsammans med frivilliga medlemmar att göra en insats för Stockholms hemlösa. Under tre dagar kommer de genomföra aktioner för att öka förståelsen för hemlösa och för att hjälpa på plats. Är du intresserad av att vara med, antingen en dag eller kanske alla tre? Hör av dig till Hannes på hannes.tunving(at)unghum.se så berättar han mer. Även icke-medlemmar och personer från andra delar av landet är välkomna att delta.

  17 dec: Samtal med hemlösa Den 17 december kommer vi gå längs Stockholms gator och prata med så många i utsatta situationer som möjligt. Vi ses kl 12 för lunch och går igenom upplägget för dagen samt praktiska tips för den som känner sig ovan - Ingen tidigare erfarenhet krävs. Vi kommer dela in oss i mindre grupper om 2-4 personer. På kvällen bjuder Unga Humanister på middag, och deltagarna får tillfälle att gemensamt utvärdera dagen.

  19 dec: Vinterjackor Den 19 december kommer vi dela ut vinterjackor till hemlösa. Vi kommer få assistans av grundaren till "Helping Hearts", Billy, som har egen erfarenhet av och ideellt arbetar med människor i utsatta situationer. Utdelningen kommer ske i varierade former, och vi kommer ha tillgång till minibuss. Överblivna vinterjackor kommer skänkas till Stockholms Stadsmissions projekt Klaragården, som riktar sig mot hemlösa kvinnor. Kvällen avrundas med en gemensam middag. Aktiviteten börjar med lunch kl 12.

  Helping Hearts är en självhjälpsgrupp för missbrukare och erbjuder ideella föreläsningar på skolor samt ordnar fritidsaktiviteter, gatustädning och samtalsgrupper för människor i utsatthet.

  22 dec: Politisk diskussion Den 22 december kommer vi ha en workshop på Ung Humanisters kansli, där vi först diskuterar politiska lösningar på hemlöshet och missbruk ur så väl individ- som samhällsperspektiv. Vi kommer utgå från vad deltagarna tycker är intressant att diskutera, med färdiga förslag på frågeställningar och ämnen. Det kommer finnas möjlighet att diskutera ur allt från vad de tidigare aktiviteterna empiriskt givit för perspektiv, till teoretiska och evidensbaserade resonemang. Fokus för workshopen kommer ligga på samhällsförändring och unga utsattas position i samhället.

  Efter diskussionen kommer vi försöka påverka samhällsopinionen genom att bl.a. skriva insändare. Det går bra att komma på antingen diskussionen, påverkansarbetet eller båda två. Vi bjuder på mat av någon form.

  Samlingsplats för den 17 och 19 december annonseras inom kort. Tid för den 22 december bestäms av deltagarna och annonseras inom kort, så hör av dig snarast med vilka tider som passar dig.

  -

   Unga Humanister Umeå kommer att hålla Filosofika den 20:e december på Wayne's Coffee. Det är drop-in från kl. 18.00.

   Lagom i juletid är temat för kvällen är "traditioner". Vad anser du om jultraditioner, skolavslutningar, religiösa byggnader m.m? Kom och samtala över en fika.

   Länk till Facebook.

   Bli medlem

   Genom ditt medlemskap så hjälper du oss att sprida de humanistiska idéerna om förnuft, vetenskap och medmänsklighet. För dig under 26 år är medlemskapet gratis! Medlemmar över 26år betalar 100kr/år.

   Medlemskap är öppet för dig som är mellan 12 och 30 år (du som är över 30 år kan fortfarande bli medlem ifall du studerar vid universitet eller högskola).

   Sociala medier

   Håll dig uppdaterad om vad som är på gång i Unga Humanister genom att följa och interagera med oss på Facebook och Twitter.

   Facebooksidan

   Facebookgruppen

   Twitterkontot @Unghum

   Lokalföreningar